Úřední deska

Ochrana osobních údajů
Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace o zpracování osobních údajů
Sdělení o funkci pověřence

Vyhlášky obce Heřmanice
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice
Veřejná vyhláška vloženo:27.4.2018 Sejmuto:29.5.2018
Zveřejňované informace dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Odpady
Řád veřejného pohřebiště
Poplatek ze psů 

ROZPOČET
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2017
Účet ve formátu *.pdf

Vloženo: 15.3.2018

Návrh závěrečný účet za rok 2017
Účet ve formátu *.pdf

Vloženo: 21.2.2018

Závěrečný účet za rok 2016
Účet ve formátu *.jpg
Návrh závěrečný účet za rok 2016
Účet ve formátu *.jpg
Závěrečný účet za rok 2015
Účet ve formátu *.pdf
Závěrečný účet za rok 2014
Účet ve formátu *.pdf
Závěrečný účet za rok 2012
Ucet ve formatu *.pdf
Závěrečný účet za rok 2011
Ucet ve formatu *.pdf
Závěrečný účet za rok 2010
Ucet ve formatu *.pdf

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o přezkoumání 2017
Zpráva ve formátu *.pdf Vloženo: 1.2.2018
Zpráva o přezkoumání 2016
Zpráva ve formátu *.pdf
Zpráva o přezkoumání 2015
Účet ve formátu *.pdf
Zpráva o přezkoumání 2014
Účet ve formátu *.pdf
Zpráva o přezkoumání 2012
Zprava ve formatu *.pdf

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Výroční zpráva za rok 2017

Vloženo: 21.2.2018

Výroční zpráva za rok 2016

Volby 2018
Volby 2016
Informace o volebním okrsku
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyhlašky kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje
Informace pro vlastníky lesa kůrovec 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení vyvěšení návrhu A2ZÚR

Dokumenty ke stažení
Oznámení o zamyšleném převodu
Výzva, informace pro veřejnost +seznam pozemků
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Seznam obcí v povodí Dunaje.
Seznam obcí v povodí Odry.
Seznam obcí v povodí Labe.
Návrh OOP NPP Dunaje
Návrh OOP NPP Odry
Návrh OOP NPP Labe
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Dokumenty Svazku obcí Podoubraví
Návrh rozpočtu 2019.

Vloženo: 3.12.2018

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021

Vloženo: 30.5.2018

Návrh Závěrečného účtu SVOP 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vloženo: 30.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP

Vloženo: 27.6.2018

Návrh rozpočtu 2018
Návrh střednědobého výhledu 2019-2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů ÚD
Návrh závěrečného účtu 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2016.
Návrh střednědobého výhledu SVOP 2018-2019
Závěrečný účet rok 2014
Závěrečný účet rok 2014
Příloha účetní závěrky 2014
Výkaz zisku a ztráty 2014
Rozvaha 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání o hospodaření
Návrh rozpočtu svazku 2016
Rozpočet svazku 2015
Rozpočet svazku 2014
Návrh výhledu 2015-18
Účet 2011 ve formátu *pdfVloženo dne : 9.12. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 19.12. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení navrženého programu
 3. Rozpočtové opatření č. 10
 4. Směrnice a Spisový řád a v pozvánce na 14.11
 5. Dohody o provedení práce
 6. Rozpočet na rok 2019
 7. Informace SVOP
 8. Darovací smlouva
 9. Různé
 10. Diskuse

v Heřmanicích dne 9.12. 2018

Vyvěšeno dne: 9.12. 2018

Sejmuto dne: 19.12. 2018


Vloženo dne : 8.8. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 14.11. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení navrženého programu.
 3. Čtení zápisu.
 4. Rozpočtové opatření č.8. a 9.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2019.
 6. Schvalování rozpočtových opatření do částky 100 000,-Kč starostou.
 7. Používání osobního auta starostou.
 8. Nákup posledního podílu nemovitosti čp.26.
 9. Zpráva finančního výboru.
 10. Jednací řád.
 11. Náhrada výdělku.
 12. Rozsvícení vánočního stromu.
 13. Diskuse

v Heřmanicích dne 5.11. 2018

Vyvěšeno dne: 5.11. 2018

Sejmuto dne: 14.11. 2018


Vloženo dne : 22.10 2018

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Heřmanice Obecní úřad Heřmanice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, svolaného dosavadním starostou obce Heřmanice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Heřmanice, místnost obecního úřadu, Heřmanice čp.2 Doba konání: 31.10.2018 od 18.00 hodin
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Program schůze:

 1. Schválení programu
 2. Volba starosty a místostarosty:
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst.1 písm. a/ zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
   Zřízení finančního a kontrolního výboru:
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy finančního výboru
  4. d) volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)
 4. Diskuze

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

v Heřmanicích dne 22.10. 2018

Vyvěšeno dne: 31.10. 2018

Sejmuto dne: 31.10. 2018


Vloženo dne : 11.9.2018

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 5.9.2018 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Směrnici pro nakládání s osobními údaji
Bere na vědomí:
 1. Rozp.opatření č.4 až č.7
 2. Zprávu o auditu
 3. Zprávu kontrolního výboru
 4. Zprávu finančního výboru
 5. Děkovný dopis od BABYBOX

v Heřmanicích dne 11.9.2018

Vyvěšeno dne: 11.9.2018

Sejmuto dne: 30.9.2018


Vloženo dne : 8.8. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 5.9. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Rozpočtové opatření
 3. Diskuse

v Heřmanicích dne 8.8. 2018

Vyvěšeno dne: 8.8. 2018

Sejmuto dne: 5.9. 2018


Vloženo dne : 13.6.2018

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 6.6.2018 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Účetní závěrku za rok 2017
 3. Počet členů zastupitelstva na příští volební období
 4. Příspěvek na BABYBOX
 5. Převod z pol.6121 na pol.6130 v rozpočtu obce
Bere na vědomí:
 1. Rozp.opatření č.2 a 3
 2. Informaci o charitativní činnosti obce
Zamítá:
 1. Rozp.opatření č.2 a 3
 2. Sponzorský dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR z.s. klub Radost Prostějov

v Heřmanicích dne 13.6.2018

Vyvěšeno dne: 13.6.2018

Sejmuto dne: 30.6.2018


Vloženo dne : 16.5. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 6.6. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Účetní závěrka
 3. Stanovení počtu členů ZO
 4. Rozpočtové opatření
 5. Příspěvek na Babybox Jihlava
 6. Diskuse

v Heřmanicích dne 16.5. 2018

Vyvěšeno dne: 16.5. 2018

Sejmuto dne: 6.6. 2018


Vloženo dne : 21.3.2018

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 14.3.2018 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Závěrečný účet obce/li>
 3. Střednědobý výhled obce
 4. Opatření k auditu
 5. Navýšení hodinové odměny
Bere na vědomí:
 1. Rozp.opatření č.1
 2. Opravu silnice v obci Heřmanice
 3. Zjišťování dalších informací ohledně žádosti p. Pavlase
 4. Odsunutí rozhodnutí o prodeji části parcel č. 775, 562/2 a 5/2.

v Heřmanicích dne 21.3.2018

Vyvěšeno dne: 21.3.2018

Sejmuto dne: 15.4.2018


Vloženo dne : 21.2. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

PRODEJ ČÁSTI PARCELY

Zastupitelstvo obce Heřmanice podává záměr prodat části parcel č. 775, 562/2 a 5/2 v KÚ Heřmanice u Vilémova.
Antonín Dvořák starosta.

v Heřmanicích dne 21.2. 2018

Vyvěšeno dne: 21.2. 2018

Sejmuto dne: 14.3. 2018


Vloženo dne : 21.2. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 14.3. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Závěrečný účet obce
 3. Střednědobý výhled obce
 4. Prodej části parcel č. 775, 5/2 a 562/2
 5. Diskuse

v Heřmanicích dne 21.2. 2018

Vyvěšeno dne: 21.2. 2018

Sejmuto dne: 14.3. 2018


Vloženo dne : 21.2.2018

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 21.2.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Záměr prodej části parcel č. 775, 5/2 a 562/2/li>
 3. Prodej části parcely č. 543/2
 4. Usnesení k odpadovému hospodářství
Bere na vědomí:
 1. Zprávu o auditu za rok 2017
 2. Návrh závěrečného účtu
 3. Návrh střednědobého výhledu
 4. Zprávu finančního a kontrolního výboru
 5. Zprávu o dražbě nemovitosti čp.26 s pozemky
 6. Zprávu Policie ČR za rok 2017

v Heřmanicích dne 21.2.2018

Vyvěšeno dne: 21.2.2018

Sejmuto dne: 14.3.2018


Vloženo dne : 14.2. 2018

OBECNÍ ÚŘAD HEŘMANICE

V SOBOTU 24. 2. 2018 OD 9.OO DO 11.00 HOD. SE USKUTEČNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ VÝBĚR POPLATKŮ ZA NÁJEM HROBOVÝCH MÍST


Vloženo dne : 21.2. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 21.1. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Audit
 3. Závěrečný účet
 4. Zprávy výborů
 5. Diskuse

v Heřmanicích dne 31.1. 2018

Vyvěšeno dne: 31.1. 2018

Sejmuto dne: 31.1. 2018


Vloženo dne : 3.1. 2018

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

PRODEJ ČÁSTI PARCELY

Zastupitelstvo obce Heřmanice schvaluje záměr prodat část parcely č. 543/2 Rozhodnutí ZO ze dne 29.12.2017 č.j. 6/17/36. Antonín Dvořák starosta.

v Heřmanicích dne 3.1. 2018

Vyvěšeno dne: 3.1. 2018

Sejmuto dne: 22.1. 2018


Vloženo dne : 3.1.2018

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 29.12.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Záměr prodeje části parcely č. 543/2
 3. Odkoupení části parcely č. 42/8
 4. Opravy části hřbitovní zdi
 5. Rozpočet na rok 2018
 6. Účast na elektronické dražbě a odkup zbývajících podílů stav.parc.č.45 a poz. parc.č.5/3 v k.ú.Heřmanice u Vilémova
 7. Změnu Směrnice č.10
 8. Složení inventarizační komise
Bere na vědomí:
 1. Informace o schůzi SVOP
 2. Poděkování od Linky bezpečí, Centra zdravotně postižených a Oblastní charity Havlíčkův Brod
 3. Rozpočtové opatření č.15,16,17

v Heřmanicích dne 3.1.2018

Vyvěšeno dne: 3.1.2018

Sejmuto dne: 22.1.2018


Vloženo dne : 20.12. 2017

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Heřmanice podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Oznamuje:

 1. Volby prezidenta republiky se uskuteční dne 12.ledna 2018 od 14.00 do 22. 00 hodin a 13.ledna 2018 od 08. 00 do 14. 00 hodin a případné II. kolo se uskuteční dne 26.ledna 2018 od 17.00 do 22.00 hodin a 27.ledna 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti a pro případné II. kolo volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

v Heřmanicích dne 20.12. 2017

Vyvěšeno dne: 20.12. 2017

Sejmuto dne: 27.1. 2018


Vloženo dne : 15.12. 2017

POZVÁNKA NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK

První zasedání OVK se uskuteční dne 22.12.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

v Heřmanicích dne 15.12. 2017

Vyvěšeno dne: 15.12. 2017

Sejmuto dne: 22.12. 2017

Antonín Dvořák
starosta


Vloženo dne : 6.12. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 29.12. 2017 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Záměr prodeje části pozemku č. 543/2
 3. Odkoupení pozemku č. 42/8
 4. Zeď na hřbitově
 5. Rozpočet na rok 2018
 6. Diskuse

v Heřmanicích dne 6.12. 2017

Vyvěšeno dne: 6.12. 2017

Sejmuto dne: 29.12. 2017


Vloženo dne : 21.11. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

PRODEJ ČÁSTI PARCELY

Zastupitelstvo obce Heřmanice schvaluje záměr prodat část parcely č. 273 v k.ú. Moravany u Ronova.
Rozhodnutí ZO ze dne 15.11.2017 č.j. 5/17/25.

v Heřmanicích dne 21.11. 2017

Vyvěšeno dne: 21.11. 2017

Sejmuto dne: 20.12. 2017


Vloženo dne : 15.11.2017

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 15.11.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze a doplnění jednacích bodů
 2. Záměr prodeje části parcely č. 273 v k.ú. Moravany
 3. Doplnění usnesení z 22.2.2017
 4. Návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř
 5. Odkoupení pozemků č. 39 a 40 v k.ú. Heřmanice u Vilémova
 6. Vybudování osvětlení s el.přípojkou za OÚ
Bere na vědomí:
 1. Dílčí audit za rok 217
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018
 3. Rozpočtové opatření č.8 – 13
 4. Vyřezání cesty k Úhrovu

v Heřmanicích dne 21.11.2017

Vyvěšeno dne: 21.11.2017

Sejmuto dne: 15.12.2017


Vloženo dne : 15.11. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a vyhlášky č. 294/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky poskytuji informaci o počtu a sídle volebního okrsku.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č.1: Heřmanice čp. 2 (Obecní úřad)

v Heřmanicích dne 15.11. 2017

Vyvěšeno dne: 15.11. 2017

Sejmuto dne: 15.11. 2017


Vloženo dne : 25.10. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 15.11. 2017 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Záměr prodeje části pozemku č.273 k.ú. Moravany.
 3. Doplnění usnesení z 22.2.2017.
 4. Dílčí audit.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2018.
 6. Diskuse.

v Heřmanicích dne 25.10. 2017

Vyvěšeno dne: 25.10. 2017

Sejmuto dne: 15.11. 2017


Vloženo dne : 4.10.2017

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Heřmanice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

o z n a m u j e :
 1. Volby do Parlamentu ČR se uskuteční dne 20.října 2017 od 14.00 do 22. 00 hodin a 21.října 2017 od 08. 00 do 14. 00 hodin.
 2. . Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

v Heřmanicích dne 4.10.2017
Vyvěšeno dne: 4.10.2017
Sejmuto dne: 21.10.2017


Vloženo dne : 6.9.2017

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 30.8.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Oprava hřbitovní zdi v roce 2018, pokud bude dotace
 3. Kácení jasanu na hřbitově
 4. Odpis křovinořezu
Bere na vědomí:
 1. Rozpočtové opatření č.5 , 6 a 7
 2. Povinnost obce zajistit funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. Zjištění možnosti odkoupení parcely č.39 a 40

v Heřmanicích dne 6.9.2017

Vyvěšeno dne: 6.9.2017

Sejmuto dne: 25.9. 2017


Vloženo dne : 2.8. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 30.8. 2017 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Oprava hřbitovní zdi.
 3. Jasan na hřbitově.
 4. Odpis křovinořezu.
 5. Diskuse.

v Heřmanicích dne 2.8. 2017

Vyvěšeno dne: 2.8. 2017

Sejmuto dne: 30.8. 2017


Vloženo dne : 7.6.2017

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 31.5.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Účetní závěrku
 3. Návrh darovací smlouvy
 4. Příspěvek na Linku bezpečí
Bere na vědomí:
 1. Rozpočtové opatření č.4
 2. Zkrácení dotačního programu o křovinořez

v Heřmanicích dne 7.6.2017

Vyvěšeno dne: 7.6.2017

Sejmuto dne: 25.6. 2017


Vloženo dne : 22.5. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 31.5. 2017 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Účetní závěrka.
 3. Návrh darovací smlouvy – hřbitov.
 4. Diskuse.

v Heřmanicích dne 22.5. 2017

Vyvěšeno dne: 22.5. 2017

Sejmuto dne: 31.5. 2017


Vloženo dne : 5.4.2017

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 29.3.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Smlouvu na úpravu prostoru před hřbitovem
 3. Rozp. opatření č.3
 4. Střednědobý výhled rozpočtu
Bere na vědomí:
 1. Rozpočtové opatření č.2

v Heřmanicích dne 5.4. 2017

Vyvěšeno dne: 5.4. 2017

Sejmuto dne: 22.4. 2017


Vloženo dne : 13.3. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 29.3. 2017 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Schválení smlouvy na úpravu prostoru před hřbitovem
 3. Navýšení rozpočtu o 140 000,-Kč na úpravu prostoru před hřbitovem

v Heřmanicích dne 13.3. 2017

Vyvěšeno dne: 13.3. 2017

Sejmuto dne: 29.3. 2017


Vloženo dne : 28.2.2017

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 22.2.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Žádost o dotaci
 3. Závěrečný účet obce
 4. Nákup dřeva na čarodějnice
Bere na vědomí:
 1. Zprávu o auditu
 2. Zprávu o činnosti Policie ČR
 3. Zprávu o jednání představenstva SVOP
 4. Rozpočtové opatření č.1

v Heřmanicích dne 28.2. 2017

Vyvěšeno dne: 28.2. 2017

Sejmuto dne: 17.3. 2017


Vloženo dne : 1.2. 2017

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 22.2. 2017 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu
 2. Žádost o dotaci
 3. Audit
 4. Vnitřní směrnice
 5. Diskuse

v Heřmanicích dne 1.2. 2017

Vyvěšeno dne: 1.2. 2017

Sejmuto dne: 22.2. 2017


Vloženo dne : 4.1.2017

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 28.12.2016 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Smlouvu o prodeji parcel č.42/14, 47/6, 543/8
 3. Smlouvu – Spisová služba
 4. Vnitřní směrnice
 5. Rozpočet na rok 2017
 6. Inventurní komisi
Bere na vědomí:
 1. Rozpočtové změny č.5 a 6
 2. Informace ze schůze starostů
 3. Dojíždění prodejny do Bučovic
Zamítá:
 1. Příspěvek na Oblastní charitu H.Brod ve výši 40 000,-Kč

v Heřmanicích dne 4.1. 2017

Vyvěšeno dne: 4.1. 2017

Sejmuto dne: 25.1. 2017


Vloženo dne : 28.11. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

PRODEJ ČÁSTI PARCEL

Zastupitelstvo obce Heřmanice schvaluje záměr prodat části parcel č. 47/5, 42/9 a 543/2 v Heřmanicích.

Rozhodnutí ZO ze dne 28.12.2016 č.j. 6/16/35e.


Antonín Dvořák
Starosta

v Heřmanicích dne 28. 12. 2016

Vyvěšeno dne: 28. 12. 2016

Sejmuto dne: 20. 1. 2017


Vloženo dne : 30.11. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 28.12.2016 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Smlouva o prodeji parcel č.42/14, 47/6 a 543/8.
 3. Smlouva – Spisová služba.
 4. Vnitřní směrnice.
 5. Rozpočtové opatření č. 5 a 6.
 6. Rozpočet na rok 2017.
 7. Diskuse.

v Heřmanicích dne 30.11. 2016

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2016

Sejmuto dne: 28. 12. 2016


Vloženo dne : 23.11.2016

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 24.8.2016 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Změnu programu schůze
 2. Vyřazení příruční pokladny
 3. - Přijaté opatření k auditu obce
Bere na vědomí:
 1. Rozpočtové změny č.3 a 4
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017
 3. Informaci o kontrole na OSSZ
 4. Dílčí audit obce
 5. Dílčí audit SVOP
 6. Zápis z kontroly finančního výboru
Zamítá:
 1. Příspěvek na Linku bezpečí

v Heřmanicích dne 23.11. 2016

Vyvěšeno dne: 23.11. 2016

Sejmuto dne: 28.12. 2016


Vloženo dne : 2.11. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 23.11.2016 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017.
 3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4.
 4. Spisová služba.
 5. Linka bezpečí.
 6. Diskuse.

v Heřmanicích dne 2.11. 2016

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2016

Sejmuto dne: 23. 11. 2016


Vloženo dne : 31.8.2016

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 24.8.2016 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Rozpočtové opatření č.2
 3. Úprava veřejného osvětlení
Bere na vědomí:
 1. Informaci o schůzi SVOP

v Heřmanicích dne 31. 8. 2016

Vyvěšeno dne: 31.8. 2016

Sejmuto dne: 20. 9. 2016


Vloženo dne : 3.8. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 24.8.2016 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Rozpočtové opatření č.2.
 3. Schůze SVOP./li>
 4. Diskuse.

v Heřmanicích dne 3.8. 2016

Vyvěšeno dne: 3. 8. 2016

Sejmuto dne: 24. 8. 2016


Vloženo dne : 1.6.2016

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 25.5.2016 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Účetní závěrku za rok 2015

v Heřmanicích dne 1. 6. 2016

Vyvěšeno dne: 1.6. 2016

Sejmuto dne: 20. 6. 2016


Vloženo dne : 6.5. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 25.5.2016 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Schválení účetní závěrky.
 3. Diskuse.

v Heřmanicích dne 6. 5. 2016

Vyvěšeno dne: 6. 5. 2016

Sejmuto dne: 25. 5. 2016


Vloženo dne : 4.5.2016

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 27.4.2016 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Zprávu o auditu a opatření
 3. Závěrečný účet obce
 4. Prodej akcií BUS Chrudim
Zamítá :
 1. Prodej akcií VaK Havlíčkův Brod
Neprojednalo:
 1. účetní závěrku

v Heřmanicích dne 4. 5. 2016

Vyvěšeno dne: 4.5. 2016

Sejmuto dne: 20. 5. 2016


Vloženo dne : 6.4. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 27.4.2016 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Audit.
 3. Závěrečný účet.
 4. Účetní závěrka.
 5. Diskuse.

v Heřmanicích dne 6. 4. 2016

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

Sejmuto dne: 27. 4. 2016


Vloženo dne : 6.4.2016

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 30.3.2016 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Smlouvu o smlouvě budoucí
 3. Změny rozpočtu č.1.
 4. Elektřina do čekárny
 5. Odprodej akcií
 6. Změna zaměstnaneckého poměru
Bere na vědomí: :
 1. Schůzi SVOP
 2. Pořádání čarodějnic
Zamítá:
 1. Dotaci na stanici o.p.s. Pavlov

v Heřmanicích dne 6. 4. 2016

Vyvěšeno dne: 6.4. 2016

Sejmuto dne: 27. 4. 2016


Vloženo dne : 9.3. 2016

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 30.3.2016 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Smlouva o smlouvě budoucí.
 3. Schůze SVOP v Chotěboři.
 4. Žádost o podporu Stanice Pavlov.
 5. Změny rozpočtu č.1.
 6. Zavedení elektriky.
 7. Diskuse.

v Heřmanicích dne 9. 3. 2016

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2016

Sejmuto dne: 30. 3. 2016


Vloženo dne : 9.12. 2015

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 30.12.2015 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Žádost o dotaci.
 3. Rozpočet na rok 2016.
 4. Diskuse.

v Heřmanicích dne 9. 12. 2015

Vyvěšeno dne: 9. 12. 2015

Sejmuto dne: 30. 12. 2015


Vloženo dne : 18.11.2015

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 11.11.2015 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Rozpočtové opatření č.4
 3. Inventarizační komisi.
 4. Odprodej části parcel č.47/5, 42/9 a 543/2
Bere na vědomí: :
 1. Návrh rozpočtu na rok 2016.
Zamítá:
 1. Kácení jasanů v zatáčkách

v Heřmanicích dne 18. 11. 2015

Vyvěšeno dne: 18.11. 2015

Sejmuto dne: 15. 12. 2015


Vloženo dne : 21.10. 2015

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 11.11.2015 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Návrh rozpočtu na rok 2016.
 3. Žádost o poskytnutí dotace – Linka důvěry STŘED
 4. Diskuse.

v Heřmanicích dne 21. 10. 2015

Vyvěšeno dne: 21. 10. 2015

Sejmuto dne: 11. 11. 2015


Vloženo dne : 19.8.2015

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 12.8.2015 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 4 členové ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Rozpočtové opatření č.2 ač.3
 3. Dotace na Linku důvěry ve výši 500,-Kč
Bere na vědomí: :
 1. Informace o veřejném osvětlení
 2. Informace o schůzi SVOP
 3. Informace o zákazu rozdělávání ohňů

v Heřmanicích dne 19. 8. 2015

Vyvěšeno dne: 19.8. 2015

Sejmuto dne: 7. 9. 2015


Vloženo dne : 29.7. 2015

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 12.8.2015 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Rozpočtové opatření.
 3. Žádost o poskytnutí dotace – Linka důvěry STŘED
 4. Diskuse.

v Heřmanicích dne 29. 7. 2015

Vyvěšeno dne: 29. 7. 2015

Sejmuto dne: 12. 8. 2015


Vloženo dne : 20.5.2015

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 15.5.2015 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. Program schůze
 2. Závěrečný účet a účetní závěrku
 3. Cenovou nabídku na zatrubnění
 4. Podporu vybudování domova pro seniory v Chotěboři

v Heřmanicích dne 20. 5. 2015

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2015

Sejmuto dne: 10. 6. 2015


Vloženo dne : 29.4. 2015

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 15.5.2015 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Závěrěčný účet a účetní závěrka.
 3. Diskuse.

v Heřmanicích dne 29. 4. 2015

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2015

Sejmuto dne: 15. 5. 2015


Vloženo dne : 29.4.2015

Usnesení

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané
dne 24.4.2015 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. program schůze
 2. dodatek veřejnoprávní smlouvy
 3. nájemné se ZS Vilémov

Bere na vědomí:
 1. zpráva o auditu
 2. zpráva ze schůze starostů

v Heřmanicích dne 29.4. 2015

Vyvěšeno dne: 29.4. 2015

Sejmuto dne: 15.5. 2015


Vloženo dne : 8.4. 2015

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 24.4.2015 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Dodatek veřejnoprávní smlouvy.
 3. Nájemní smlouva se ZS Vilémov.
 4. Diskuse.

v Heřmanicích dne 8. 4. 2015

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2015

Sejmuto dne: 24. 4. 2015


Vloženo dne : 1.4. 2015

Usnesení

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané
dne 25.3.2015 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. program schůze
 2. Odkoupení části parcely č.175
 3. Strategii MAS Královská stezka
 4. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015
 5. Odpis telefon. přístroje a kopírky
 6. Rozpočtové změny č.1
 7. Dohodu se ZOD Habry

Bere na vědomí:
 1. Informace o pálení čarodějnic
 2. Informace o rozšíření veřejného osvětlení
 3. Informace o odcizení popelnice

v Heřmanicích dne 1.4. 2015

Vyvěšeno dne: 1.4. 2015

Sejmuto dne: 20.4. 2015


Vloženo dne : 4.3. 2015

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Dne 25.3.2015 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.
 2. Odkoupení části parcely č.175
 3. Strategie MAS
 4. Obecně závazná vyhláška
 5. Odpis majetku
 6. Diskuse

v Heřmanicích dne 4.3. 2015

Vyvěšeno dne: 4.3. 2015

Sejmuto dne: 25.3. 2015


Vloženo dne : 1.1. 2015

OD 1.1. 2015 DO 31.3.2015 SE PROVÁDÍ VÝBĚR POPLATKŮ ZE PSŮ. POPLATKY ZA SVOZ A ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU JSOU ZRUŠENY.


Vloženo dne : 31.12. 2014

OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 28.12.2014 v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.


Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo:
 1. program schůze
 2. rozpočet na rok 2015
 3. inventarizační komisi
 4. zrušení usnesení č.4/14/19
 5. rozpočtové změny č.4 a 5

Bere na vědomí: - informaci o schůzi starostů

v Heřmanicích dne 31.12.2014

Vyvěšeno dne: 31.12.2014

Sejmuto dne: 20.1.2015


Vloženo dne : 7.11. 2014

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice konaného dne 
5. 11. 2014 v 18.30 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Obecní zastupitelstvo:

1) stanovilo:

a) způsob volby starosty, místostarosty a výborů – veřejně 
b) výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné

2) zvolilo:

a) starostu obce: pan Antonín Dvořák
b) místostarostu obce: pan Martin Horák

3) zřídilo kontrolní a finanční výbor:

- finanční výbor předseda: Turková Ludmila

člen: Cemper Josef
člen: Šimon Václav

- kontrolní výbor předseda: Cemper Josef

člen: Kučevová Marie 
člen: Kulhánek Petr

4) odsouhlasilo:

- ověřovatele zápisů: Turková Ludmila, Kučevová Marie 

Bere na vědomí: - návrh rozpočtu na rok 2015


Vloženo dne : 7.11. 2014


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že návrh koncepce „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020“ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


Vloženo dne : 27.10. 2014

Dne 5.11.2014 v 18.30 hod. se koná ustanovující schůze zastupitelstva obce Heřmanice na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze: 

1,   Slib členů ZO. 
2,   Určení ověřovatelů zápisu.  
3,   Volba starosty. 
4,   Volba místostarosty.  
5,   Volba kontrolního výboru. 
6,   Volba finančního výboru.  
7,   Mzdy zastupitelů.  
8,   Schválení jednacího řádu. 
9,   Návrh rozpočtu na rok 2015.  
10, Diskuse.  Vloženo dne : 12.10. 2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Heřmanice

Vloženo dne : 10.9. 2014
Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 19.9.2014 v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.
 
ZO schválilo:     
- program schůze
- ukončení členství v MAS
- hrubý plat 85,-Kč/hod. na údržbu veř.zeleně

Bere na vědomí:
- přípravu obecních voleb informace o schůzi SVOP

Vloženo dne : 10.9. 2014

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Heřmanice podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne 10.října 2014 od 14.00 do 22. 00 hodin a 11.října 2014 od 08. 00 do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství  České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Vloženo dne : 25.8. 2014
    

                    Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015“


Vloženo dne : 27.8. 2014

Dne 19.9.2014 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce  na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

1. Čtení posledního zápisu.

2. Veřejná zeleň.

3. Příprava obecních voleb.

4. Diskuse.


Vloženo dne : 13.8.2014

V obci Heřmanice je jeden volební okrsek pro voliče obce Heřmanice a Bučovice se sídlem na obecním úřadě v Heřmanicích.


Vloženo dne :  25.6.2014

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 18.6.2014 v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 4 členové ZO.

ZO schválilo: - program schůze

- smlouvu s EKO-KOM

- dodatek smlouvy o sdružených lesích

- obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 – odvoz TKO


Vloženo dne : 4.6.2014

Dne 18.6.2014 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce  na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

1. Čtení posledního zápisu.

2. Smlouva s EKO-KOM.

3. Smlouva o sdružení – lesy.

4. Diskuse.


Vloženo dne : 7.5.2014

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 2.5.2014  v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:

 • program schůze  
 • závěrečný účet obce za rok 2013  
 • účetní závěrku  
 • petici proti registru  smluv   
 • nákup notebooku  
 • rozpočtové změny č.1

Neschválilo: 

  • odprodej části parcely č.543/2

Bere na vědoní: 

 • zpráva o auditu obce   
 • zpráva o kontrole na OSSZVloženo dne : 2.5.2014

V obci Heřmanice, okres Havlíčkův Brod je jeden volební okrsek pro voliče z obce Heřmanice a části Bučovice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.5. a 24.5.2014.

Sídlo volebního okrsku je na Obecním úřadě v Heřmanicích.Vloženo dne : 2.4.2014

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 26.3.2014 v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 5 členů ZO.

ZO schválilo: - program schůze

 • vybagrování struhy u hřiště

 • položení zatrubnění firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočina

ZO bere na vědoní: - vedení obecní kroniky


Vloženo dne : 6.3.2014

Dne 26.3.2014 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.

 2. Veřejná zeleň

 3. Odvod vody v zatáčkách

 4. Diskuse.


Vloženo dne : 8.1.2014
V  SOBOTU  18.LEDNA  2014 V  DOBĚ OD 10.00 – 12.00 HODIN  
SE  USKUTEČNÍ  NA  OBECNÍM  ÚŘADĚ  V  HEŘMANICÍCH VÝBĚR  POPLATKŮ  ZA  ODVOZ  A  ULOŽENÍ  ODPADŮ, ZE  PSŮ, ZA  PRONÁJEM  POZEMKŮ  A  ZA  PRONÁJEM HROBOVÝCH  MÍST.

Vloženo dne : 8.1.2014
Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 30.12.2013 v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.


Účast 5 členů ZO.
 
ZO schválilo:     -     program schůze

 • rozpočet na rok 2014
 • příspěvek ve výši 10 000,- Kč na ZZS Habry
 • příspěvek ve výši 500,-č na Centrum zdr.postižených Havl.Brod
 • rozpočt. změny č.5 a 6

Vloženo dne : 2.1.2014

VÝHLED HOSPODAŘENÍ OBCE NA ROK 2015, 2016


2015 2016
Daňové příjmy 770 000,- 770 000,-
Nedaňové příjmy 61 000,- 61 000,-
Výdaje na zákl. provoz obce 350 000,- 350 000,-
Výdaje na akci „zatrubnění vody“ 200 000,-

v Heřmanicích dne 2.1. 2014

Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2013 naleznete 
>> zde<<

Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2012 naleznete 
>> zde<<

Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2011 naleznete 
>> zde<<

Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2010 naleznete 
>> zde<<

Informace zveřejněné v období leden 2006 - prosinec 2009 naleznete 
>> zde<<

           

   

© 2006-14 Obec Heřmanice 

Design by SALAMANDR    Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS