Mount Power O obci Úřední deska Elektronická podatelna Kontakt Heřmanice na mapě

Úřední deska

Vyhlášky kraje Vysočina
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
Závěrečný účet za rok 2011 -
Svazku obcí Poboubraví
Účet ve formátu *pdf

Vyhlášky obce 
Odpady
Řád veřejného pohřebiště
Poplatek ze psů 

Rozpočtu obce pro rok 2013
Rozpočet ve formátu *pdf 
Návrh rozpočtu obce pro rok 2013
Rozpočet ve formátu *pdf 
Rozpočet obce pro rok 2012
Rozpočet ve formátu *pdf 
Závěrečný účet za rok 2011
Ucet ve formatu *.pdf
Rozpočet obce pro rok 2011
Rozpočet ve formátu *pdf 
Závěrečný účet za rok 2010
Ucet ve formatu *.pdf

Vloženo dne : 2.1.2013
V SOBOTU  19.LEDNA 2013 V DOBĚ OD 10.00 – 12.00 HODIN  SE USKUTEČNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HEŘMANICÍCH

VÝBĚR POPLATKŮ :

- ZA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADŮ,
- ZE PSŮ,
- ZA PRONÁJEM POZEMKŮ, 
- ZA PRONÁJEM  HROBOVÝCH MÍST

Vloženo dne : 2.1.2013
Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 27.12.2012  v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.
 
ZO schválilo:   

- program schůze
- rozpočet na rok 2013
- rozpočtové změny č. 2
- ustanovení inventarizační komise

Bere na vědomí:

- vrácení půjčky od Farního úřadu Vilémov

Vloženo dne : 19.12.2012
OZNÁMENÍ  O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB

    Starosta obce Heřmanice podle zákona č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky  a o změně  některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

 o z n a m u j e  :

    1. Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 11.ledna  2013  od 14.00 do 22. 00 hodin a 12.ledna  2013  od  08. 00 do 14. 00 hodin. Případné druhé kolo ve dnech 25.ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a 26.ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.

    2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.

    3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost  (platným  občanským průkazem nebo cestovním pasem).

    4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pro případné druhé kolo voleb budou hlasovací lístky ve volební místnosti.


Vloženo dne : 5.12.2012

Dne 27.12.2012 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu. 
 2. Rozpočet 2013. 
 3. Rozpočtové změny.  
 4. Diskuse.

Vloženo dne : 21. 11. 2012

V obci Heřmanice, okres Havlíčkův Brod je jeden volební okrsek pro voliče z obce Heřmanice a části Bučovice do voleb – volba prezidenta ČR.

Sídlo volebního okrsku je na obecním úřadě v Heřmanicích.


Vloženo dne : 29.10.2012
Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 24.10.2012
    v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO
 
ZO schválilo:    -     program schůze
                        -    Vyhlášku – komunální odpad
                        -    Rozpočtové změny č.1
                        -    Zadání projektu na opravu komunikací v Bučovicích
                        -    Vyřezání části cesty k Úhrovu
                        -    Příspěvek na Baby box Havl. Brod

ZO bere na vědomí:    - příjem dotace na opravu komunikací v Heřmanicích
                                 - návrh rozpočtu na rok 2013

Vloženo dne : 26.9.2012
OZNÁMENÍ  O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB

    Starosta obce Heřmanice podle §27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně  některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra  č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů

             o z n a m u j e  :

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 12.října  2012  od   14.00 do 22. 00 hodin a  13.října  2012  od  08. 00 do 14. 00  hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost  (platným  občanským průkazem nebo cestovním pasem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vloženo dne : 1.8.2012
Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 25.7.2012 v 18. hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 5 členů ZO.
 
ZO schválilo: 
- program schůze
- půjčku 105 493,-Kč na opravu kostela
- dofinancování opravy kostela ve výši 109 800,-Kč obcí

Zamítá:  
- zaměření stávající cesty k přehradě

Bere na vědomí: 
- příjem ze sdružených lesů ve výši 44 560,-Kč
- oprava pravé části návse
- oprava zvoničky v Bučovicích

Vloženo dne : 11.7.2012
Dne 25.7.2012 v 18.00 hodin se koná  schůze zastupitelstva  obce
            na obecním úřadě v Heřmanicích.


    Program schůze:

1. Čtení posledního zápisu.
2. Financování opravy kostela
3. Komunikace.
4. Diskuse.

Vloženo dne : 9.6.2012
Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 30.5.2012 v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.
 
ZO schválilo:     

- program schůze
- závěrečný účet SVOP
- závěrečný účet obce
- smlouvu o partnerství s Městským úřadem Chotěboř

Bere na vědomí:

- audit SVOP
- audit obce
- dopis p. Machkové

Vloženo dne : 12.5.2012

Dne 30.5.2012 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 • Čtení posledního zápisu. 
 • Závěrečný účet SVOP. 
 • Audit obce. 
 • Závěrečný účet obce. 
 • Diskuse. 


Vloženo dne : 4.4.2012
Krajský úřad Kraje Vysočina oznamuje, že dne 29. května 2012 od 10.oo hodin bude v zasedací místnosti (B 3.15 a 3.16) krajského úřadu probíhat veřejné projednávání zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.  
Víc naleznete zde

Vloženo dne : 4.4.2012

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 28.3.2012 
v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 5 členů ZO.

ZO schválilo:

 • program schůze
 • odměnu za vedení kroniky ve výši 1 000,-Kč ročně  
 • příspěvek na provoz pojízdné prodejny ve výši 2 000,-Kč ročně  
 • darovací smlouvu – Hasiči Vilémov ve výši 10 000,-Kč 
 • upozornění pro jezdce na koních

ZO bere na vědomí:  

 • nepořádek v čekárně autobusu  
 • pálení čarodějnic  
 • informaci o opravě místní komunikace  


Vloženo dne : 15.3.2012

Dne 28.3.2012 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Heřmanicích. 

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu. 
 2. Odměna za vedení kroniky. 
 3. Finanční příspěvek na pojízdnou prodejnu. 
 4. Finanční dar hasiči Vilémov. 
 5. Místní komunikace. 
 6. Diskuse.


Vloženo dne : 4.1.2012
V sobotu 14. ledna 2012 v době od 10.oo – 12.oo hodin se uskuteční na Obecním úřadě v Heřmanicích  výběr poplatků :

 • ZA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADŮ, 
 • ZE PSŮ,
 • ZA PRONÁJEM POZEMKŮ
 • ZA PRONÁJEM  HROBOVÝCH MÍST.

Vloženo dne : 4.1.2012

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 28.12.2011 v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast : 7 členů ZO

ZO schválilo: 

 • program schůze 
 • rozpočet obce na rok 2012
 • 2 Veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř  
 • zmocnění k provádění rozpočtových opatření
 • rozpočtové opatření č.5

ZO bere na vědomí: 

 • informace o schůzi SVOP 
 • informace o schůzi starostů  
 • informace o veřejné službě
 • informace o opravě místní komunikace  
 • informace o vrácení půjčky farou

ZO zamítá: 

      • vystoupení obce ze Sdružení místních samospráv

Vloženo dne : 7.12.2011

Dne 28.12.2011 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce  na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu. 
 2. Rozpočet obce na rok 2012. 
 3. Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Chotěboř. 
 4. Informace o schůzi SVOP.  
 5. Informace o schůzi starostů.  
 6. Diskuse.


Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2011 naleznete 
>> zde<<


Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2010 naleznete 
>> zde<<


Informace zveřejněné v období leden 2006 - prosinec 2009 naleznete 
>> zde<<


           

   

© 2006-12 Obec Heřmanice 

Design by SALAMANDR    Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS