Mount Power O obci Úřední deska Elektronická podatelna Kontakt Heřmanice na mapě

Úřední deska

Vyhlášky kraje Vysočina
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

Dokumenty Svazku obcí Poboubraví
Rozpočet svazku 2014
Návrh výhledu 2015-18
Účet 2011 ve formátu *pdf

Vyhlášky obce Heřmanice
Odpady
Řád veřejného pohřebiště
Poplatek ze psů 

 
Rozpočet obce pro rok 2014
Rozpočet ve formátu *pdf 
Rozpočet obce pro rok 2013
Rozpočet ve formátu *pdf 
Návrh rozpočtu obce pro rok 2013
Rozpočet ve formátu *pdf 
Závěrečný účet za rok 2012
Ucet ve formatu *.pdf
Rozpočet obce pro rok 2012
Rozpočet ve formátu *pdf 
Závěrečný účet za rok 2011
Ucet ve formatu *.pdf
Rozpočet obce pro rok 2011
Rozpočet ve formátu *pdf 

Závěrečný účet za rok 2010
Ucet ve formatu *.pdf

Vloženo dne : 11.12.2013
Dne 30.12.2013 v 18.00 hodin se koná  schůze zastupitelstva  obce           na obecním úřadě v Heřmanicích.

    Program schůze:

1. Čtení posledního zápisu.
2. Rozpočtové změny č.5
3. Rozpočet na rok 2014.
4. Diskuse.Vloženo dne : 27.11.2013

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 20.11.2013  v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 5 členů ZO

ZO schválilo:     

 • program schůze
 • smlouvu o odkoupení pozemků č. 42/9 a 47/5
 • dohodu s p. Mazánkem
 • inventarizační komisi
 • příspěvek na Oblastní charitu Havl.Brod

Bere na vědomí:

 • informace o místních komunikacích
 • informace o nebezpečných odpadech
 • informace o zastavení vody na hřbitově
 • kontrola VZP
 • zrušení autobusové linky ve 13.30 hod.
 • návrh rozpočtu na rok 2014

Ukládá starostovi a místostarostovi  :
  
    • řešení odtoku vody v zatáčkách

Vloženo dne : 6.11.2013
Návrh rozpočtového výhledu  2015-2018  svazku obcí  Podoubraví  naleznate >>zde<<

Vloženo dne : 6.11.2013

Dne 20.11.2013 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.  
 2. Veřejná zeleň. 
 3. Odkoupení pozemku č. 47/5 a 42/9.  
 4. Oprava odtoku vody v zatáčkách.  
 5. Návrh rozpočtu na rok 2014.  
 6. Diskuse.

Vloženo dne : 9.10.2013

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Heřmanice podle §15 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 25.10. 2013 od 14.00 do 22. 00 hodin a 26.10. 2013 od 08. 00 do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Vloženo dne : 11.9.2013

V obci Heřmanice, okres Havlíčkův Brod je jeden volební okrsek pro voliče z obce Heřmanice a části Bučovice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25.10. a 26.10.2013.

Sídlo volebního okrsku je na obecním úřadě v Heřmanicích.


Vloženo dne : 11.9.2013

Obec Heřmanice nabízí k prodeji část parcely č. 562/2.
Přibližná výměra 50 m2.


Vloženo dne : 4.9.2013

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 4.9.2013 v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo: 

 •  program schůze 
 • nájemní smlouva na pole 
 • zrušení nájemní smlouvy s p.Černým 
 • rozpočtové změny č.4  
 • odprodej části parcely č. 562/2 cca 50m2
Bere na vědomí: 
 • informace o místních komunikacích

Vloženo dne : 14.8.2013

Dne 4.9.2013 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

  1. Čtení posledního zápisu. 
  2.  Smlouva na pronájem polí. 
  3. Zrušení nájemní smlouvy s p. Černým.  
  4. Místní komunikace. 
  5. Rozpočtové opatření č.4. 
  6. Diskuse


Vloženo dne : 12.6.2013

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 5.6.2013 v 18 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo: 

 • Program schůze 
 • Odvolání předsedy finančního výboru 
 • Volba nového předsedy finančního výboru 
 • Rozpočtové opatření č.1,2

Bere na vědomí: 

 • odstoupení člena ZO a předsedy finančního výboru 
 • informaci o opravách místních komunikací


Vloženo dne : 15.5.2013

Dne 5.6.2013 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu.  
 2. Odstoupení člena OZ.  
 3. Odvolání předsedy fin. výboru.  
 4. Volba předsedy fin. výboru.  
 5. Rozpočtové změny č.1,2  
 6. Komunikace Bučovice a Heřmanice.  
 7. Diskuse.

Vloženo dne : 13.3.2013

Obec Heřmanice nabízí k prodeji část parcely č. 543/2, ostatní plocha, ve výměře 230 m2.Vloženo dne : 13.3.2013

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 6.3.2013  v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

 Účast 7 členů ZO.

ZO schválilo: 
-   program schůze
-     závěrečný účet obce
-      účetní uzávěrku obce
-      odprodej části parcely č. 543/2
-       nástřik  návse v Heřmanicích

Bere na vědomí:
-  zprávu o auditu

 


Vloženo dne : 13.2.2013

Dne 6.3.2013 v 18.00 hodin se koná  schůze zastupitelstva  obce na Obecním úřadě v Heřmanicích.

            Program schůze: 
1.      Čtení posledního zápisu.
2.      Audit obce za rok 2012.
3.      Závěrečný účet obce 2012.
4.      Diskuse.

Vloženo dne : 2.1.2013

V SOBOTU  19.LEDNA 2013 V DOBĚ OD 10.00 – 12.00 HODIN  SE USKUTEČNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HEŘMANICÍCH

VÝBĚR POPLATKŮ :

- ZA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADŮ,
- ZE PSŮ,
- ZA PRONÁJEM POZEMKŮ, 
- ZA PRONÁJEM  HROBOVÝCH MÍST

Vloženo dne : 2.1.2013

Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 27.12.2012  v 18 hodin na Obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 7 členů ZO.
 
ZO schválilo:   

- program schůze
- rozpočet na rok 2013
- rozpočtové změny č. 2
- ustanovení inventarizační komise

Bere na vědomí:

- vrácení půjčky od Farního úřadu Vilémov

Vloženo dne : 19.12.2012

OZNÁMENÍ  O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB

    Starosta obce Heřmanice podle zákona č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky  a o změně  některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

 o z n a m u j e  :

    1. Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 11.ledna  2013  od 14.00 do 22. 00 hodin a 12.ledna  2013  od  08. 00 do 14. 00 hodin. Případné druhé kolo ve dnech 25.ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a 26.ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.

    2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Heřmanicích pro voliče bydlící v obcích Heřmanice a Bučovice.

    3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost  (platným  občanským průkazem nebo cestovním pasem).

    4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pro případné druhé kolo voleb budou hlasovací lístky ve volební místnosti.


Vloženo dne : 5.12.2012

Dne 27.12.2012 v 18.00 hodin se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Čtení posledního zápisu. 
 2. Rozpočet 2013. 
 3. Rozpočtové změny.  
 4. Diskuse.
Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2012 naleznete 
>> zde<<


Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2011 naleznete 
>> zde<<


Informace zveřejněné v období leden - prosinec 2010 naleznete 
>> zde<<


Informace zveřejněné v období leden 2006 - prosinec 2009 naleznete 
>> zde<<


           

   

© 2006-13 Obec Heřmanice 

Design by SALAMANDR    Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS